GjM Opleiden, Trainen en Oefenen.
 
 

Opleidingen, Diploma's, Functies & Ervaringen:

* Dienstplicht Geneeskundige troepen Januari 1995 - September 1995
* Ziekenverzorgende 1996 -1998 St Groenhuijsen Roosendaal eo
* Inservice verpleegkunde A 1998 - 2001 Franciscus Ziekenhuis Roosendaal

* Spoedeisende hulp verpleegkundige 2004 - 2008 Franciscus ziekenhuis Roosendaal.
* Basic Instructeur ETS 2007- Heden
* MSBO (Medisch Slachtoffer Begeleider Oefenen)
* Hoofdbrandwacht Brandweer Midden en West Brabant 2006- September 2021 
* Ambulanceverpleegkundige & Rapid Responder RAV Brabant Midden West Noord 2008-Heden
* Medewerker Opleiden, Trainen en Oefenen GHOR Midden en West Brabant 2010-2013
* Officier van Dienst Geneeskundig (OvD-G) GHOR Midden en West Brabant 2013-2018
* Full Instructeur BLS, PBLS en AED 2016 - Heden.
* Certificaat VCA Voll 2015 - Heden
* Opleiding Industriële Brandbestrijding Brandweer mwb 2016
* Opleiding Scheepsbrandbestrijding Brandweer mwb 2016
* TECC (Tactical Emergency Casualty Care) Cursus
* Instructeur Stop de Bloeding Red een Leven